Welkom in Immanuel gemeente Den Haag!

Immanuel Den Haag

Gemeente Immanuel Den Haag

Coaching in Christ in a family of freinds

Jaarthema 2016
De HEER zegt: Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten. Jes. 66:13

WEBSITE in Ontwikkeling

De website kent een nieuwe opzet.
Dat betekent dat de content enige tijd vergt voordat die actueel is.

Onze basis

KERN

Leven en Liefde, gegeven door de
Levende, Liefdevolle Christus, via een
Levende, Liefhebbende leerling van Christus zal
Leven en Liefde communiceren

Geloof en belijden

Jezus is Heer

Christus is ons centrum

Visie

Wij willen een inspirerende christelijke gemeenschap zijn die door de Here Jezus gebruikt wordt om mensen tot zich te trekken .

Missie

Wij willen de visie verwezenlijken door volgelingen van de Heer te zijn de gemeenschap te dienen in het bijzonder door evangelieverkondiging.

Aard

Wij zijn een interkerkelijke gemeente.
In de omgeving waar wij geplaatst zijn dragen wij ons steentje bij aan het welzijn in de omgeving.