Welkom in Immanuel gemeente Den Haag!

Gemeente Immanuel Den Haag

Coaching in Christ in a family of friends

Voorganger

Br Rens Schalkwijk

 

 

 

Worship

Zr Elize via

Youtube video's

Thema

Leiderschap in crisistijd

Onderstaand de liederen die Zr Elize voor vandaag heeft uitgekozen.

Vier de worship in uw huiselijke kring en verbeeld u dat het worship team u begeleid


What do you think?

Send us feedback!

Onze basis

KERN

Leven en Liefde, gegeven door de
Levende, Liefdevolle Christus, via een
Levende, Liefhebbende leerling van Christus zal
Leven en Liefde communiceren

Geloof en belijden

Jezus is Heer

Christus is ons centrum

Visie

Wij willen een inspirerende christelijke gemeenschap zijn die door de Here Jezus gebruikt wordt om mensen tot zich te trekken .

Missie

Wij willen de visie verwezenlijken door volgelingen van de Heer te zijn de gemeenschap te dienen in het bijzonder door evangelieverkondiging.

Aard

Wij zijn een interkerkelijke gemeente.
In de omgeving waar wij geplaatst zijn dragen wij ons steentje bij aan het welzijn in de omgeving.