Welkom in Immanuel gemeente Den Haag!

Gemeente Immanuel Den Haag

Coaching in Christ in a family of freinds

Jaarthema 2020
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp

Marcus 9:24

Voorganger

Br Rens Schalkwijk

Worship olv

Zr Elize Koch

Thema

Hart voor God

 

Programma voor de zondag

Inloop: : 10:00 tot 10:30  
Eredienst : 10:30 tot 12:00 Creche - Kinderkerk