.

Welkom bij gemeente Immanuel in Den Haag

Coaching in Christ

In a family of friends

Vorige week was er een uitgebreide reportage over sinkholes op televisie.

De volledige reportage is hier te zien

Sinkholes zijn gaten in de bodem die plotseling ontstaan doordat de ondergrond dermate verzwakt is dat het de bovenliggende aardlagen en bebouwing niet neer kan dragen.

Veel sinkholes ontstaan door de inwerking van water op kalksteenlagen in de ondergrond, maar ook mijnbouw zoals het winnen van zout of aardgas waardoor holtes in de aardbodem ontstaan of de verminderde gasdruk het poreuze gesteende verzwakt. 

Petr Chelsicky  (ca 1390 - ca 1460) beschreef als een(1) van de eersten het effect van Sinkholes in het voorwoord van zijn boek Net of Faith

  Onze huidige situatie is als volgt. 

Eens stond er een machtige burcht waar het leven welvarend en rijk was. Doch in een hevig noodweer sloeg de bliksem in en de hele burcht ging in vlammen op. De puinhopen bleven liggen en het woud nam bezit van de burcht. De planten en bomen groeiden uitbundig op de oude burcht en niemand keek nog om naar de plaats waar eens die grootse bebouwing stond. Generaties gingen voorbij en het verhaal van de burcht raakte in de vergetelheid. In onze tijd zoekt men naar strategische plaatsen voor steden en burchten. Zo ook werd de plaats van deze oude burcht geselecteerd. Men vond al snel stenige bodem waar de fundamenten van de nieuwe stad op werden gebouwd. Na verloop van tijd echter toen het drukker werd in de stad en de huizen groten werden zakten plotseling huizen weg of ze verschoven zonder aanwijsbare oorzaak.  De vaste stenige bodem waarvan men aannam dat die bestond bleek slechts te bestaan uit losse brokken puin en verzakkende gewelven van de oude burcht die hier eens stond.

Petr schreef deze korte inleiding om een beeld te schetsen van de theologie, filosofie en rechtswetenschap in zijn tijd.

In onze tijd is het nog belangrijker dan toen om die parallel te zien.

Als onze wetenschap is gebaseerd op de aanname dat het menselijk vernuft in staat is om alles te begrijpen en te maken. 

De mens bestaat immers slechts uit materie dat je in de ziekenhuizen kunt repareren  zoals je aan auto naar de garage brengt.

Geestesziekten worden met chemische stofjes gerepareerd in medicijnen die volgens Peter Gøtzsche op NPO 1 19-12-2016 voor meer dan 90% niet werken of vervangen kunnen worden door echte aandacht en liefde.

We kunnen ons ook afvragen op welke waarden de filosofische gedachten zijn geënt van het menselijk vernuft. Van de grote Griekse filosofen die als grondlegger voor onze moderne filosofie worden gezien zijn de eerste schriftelijke getuigenissen pas eeuwen na hun overlijden opgetekend. Hun uitspraken worden klakkeloos aangenomen. (Een parallel zijn met de parabel van Chelsicky).

De eerste getuigenissen van de grootste leermeester -Jezus uit Nazareth- aller tijden zijn binnen enkele decennia na zijn overlijden door ooggetuigen opgetekend en worden in twijfel getrokken en Zijn bestaan wordt zelfs ontkent.

De wijsheid in de Bijbel wordt in twijfel getrokken. 

Maar

Wij kennen slechts een klein deel van de wijsheden in de concepten die in de bijbel worden beschreven.

Een van die concepten in Dagbar/Terug naar de bron. Daarover in een andere kringloop meer.

 

 

 

Onze basis

Kern

Leven en Liefde, gegeven door de
Levende, Liefdevolle Christus, via een
Levende, Liefhebbende leerling van Christus zal
Leven en Liefde communiceren

Geloof en belijden

Jezus is Heer

Christus is ons centrum

Visie

Wij willen een inspirerende christelijke gemeenschap zijn die door de Here Jezus gebruikt wordt om mensen tot zich te trekken.

Missie

Wij willen de visie en de opdracht van de HEER verwezenlijken door volgelingen van de HEER te zijn de gemeenschap te dienen in het bijzonder door evangelieverkondiging.

Aard

Wij zijn een interkerkelijke gemeente.
In de omgeving waar wij geplaatst zijn dragen wij ons steentje bij aan het welzijn in de omgeving.

Diensten

Onze diensten beginnen op zondagochtend om 10.30 uur (Zie ook onze agenda).
Inloop vanaf 10 uur.
Gevolgd door sociaal samenzijn to ca 13:00 uur.
Adres: Robijnhorst 197 2592 TS Den Haag (Mariahoeve)
Openbaar vervoer:
Tram 6: de kerk ligt achter het winkelcentrum
Bus 24: de kerk ligt achter de Diamanthorst College

Zelfstudie en tienden

Kort privacy statement

  1. Wij delen geen persoonsinformatie buiten de gemeente
  2. Vertrouwelijk informatie binnen het leadership en pastoraal team valt onder de pastorale geheimhouding
  3. In onze diensten worden beeld en geluidsopnamen gemaakt die binnen de gemeente en op de website gedeeld kunnen worden
  4. De basis software voor de deze site gebruikt cookies, die kunnen we niet uit zetten. Immanuelgemeente Den Haag doet er verder niets mee