.

Welkom bij gemeente Immanuel in Den Haag

Coaching in Christ

In a family of friends

Een vrouw ging naar de pastor en zei...:" Ik wil geen kerkdiensten meer bijwonen..."

De pastor:" Mag ik vragen waarom?"

Zij: "Ik zie mensen de hele tijd bezig met hun mobiele telefoons tijdens de dienst, sommige roddelen, sommige leven gewoon niet goed, ze zijn allemaal huichelaars..."

De pastor werd er even stil van, en zei: "OK .. Maar mag ik u vragen om iets voor mij te doen alvorens u uw uiteindelijke beslissing neemt?"

Zij:" Wat dan?"

Hij:  "Neem een ​​glas helemaal gevuld met water en loop 2 rondjes om de kerk zonder dat er water uit het glas valt. "

Zij:  "Ja, dat kan ik doen!

Even later kwam ze terug en zei: "Ik heb 't gedaan."

Hij stelde haar toen 3 vragen:

  1. "En..... zag je iemand met een telefoon bezig?"
  2. "Heb je iemand horen roddelen?"
  3. "Heeft iemand verkeerd geleefd?"

Zij: "Ik heb niets gezien, want ik was zo gefocust op dat glas opdat het water niet eruit viel."

Hij: "Als je naar de kerk komt dan moet je gewoon gefocust zijn op God, zodat je niet afdwaalt. Daarom zei Jezus: VOLG MIJ.! Hij zei niet volg de christenen... "

Laat jouw relatie met God niet  bepaald worden door de relatie van anderen met God.

Laat het bepaald worden door hoe gefocust jij op God bent

Auteur onbekend

Ingezonden door Zr Rozana

Onze basis

Kern

Leven en Liefde, gegeven door de
Levende, Liefdevolle Christus, via een
Levende, Liefhebbende leerling van Christus zal
Leven en Liefde communiceren

Geloof en belijden

Jezus is Heer

Christus is ons centrum

Visie

Wij willen een inspirerende christelijke gemeenschap zijn die door de Here Jezus gebruikt wordt om mensen tot zich te trekken.

Missie

Wij willen de visie en de opdracht van de HEER verwezenlijken door volgelingen van de HEER te zijn de gemeenschap te dienen in het bijzonder door evangelieverkondiging.

Aard

Wij zijn een interkerkelijke gemeente.
In de omgeving waar wij geplaatst zijn dragen wij ons steentje bij aan het welzijn in de omgeving.

Diensten

Onze diensten beginnen op zondagochtend om 10.30 uur (Zie ook onze agenda).
Inloop vanaf 10 uur.
Gevolgd door sociaal samenzijn to ca 13:00 uur.
Adres: Robijnhorst 197 2592 TS Den Haag (Mariahoeve)
Openbaar vervoer:
Tram 6: de kerk ligt achter het winkelcentrum
Bus 24: de kerk ligt achter de Diamanthorst College

Zelfstudie en tienden

Kort privacy statement

  1. Wij delen geen persoonsinformatie buiten de gemeente
  2. Vertrouwelijk informatie binnen het leadership en pastoraal team valt onder de pastorale geheimhouding
  3. In onze diensten worden beeld en geluidsopnamen gemaakt die binnen de gemeente en op de website gedeeld kunnen worden
  4. De basis software voor de deze site gebruikt cookies, die kunnen we niet uit zetten. Immanuelgemeente Den Haag doet er verder niets mee