.

Welkom bij gemeente Immanuel in Den Haag

Coaching in Christ

In a family of friends

De 7 ik woorden en 7 kruiswoorden van Jezus.

 

Kruiswoord

Verwijzings

tekst

Ik woord

Verwijzings

tekst

Vader vergeef het hun

Want zij weten niet wat zij doen

Lukas 22:34

IK ben de weg, de waarheid

en het leven

Johannes 14:6

Voorwaar zeg ik u, heden zult u met

mij in het paradijs zijn

Lukas 23:43 Ik ben de deur der schapen Johannes 10:7

Vrouw Zie uw zoon

Zie uw moeder

Johannes 10: 26-27 Ik ben de goede herder Johannes 10:11

Mijn Gid, Mijn God,

Waarom hebt U mij verlaten?

Markus 15:34 Ik ben het Licht van de wereld Johannes 8:12
Ik heb dorst Johannes 19:28 Ik ben de ware wijnstok Johannes 15:1
Het is volbracht Johannes 19:30 Ik ben het brood des levens Johannes 6:35
Vader in Uw handen beveel ik mijn geest Lukas 23:46 Ik ben de Opstanding en het Leven

Johannes 13:2

Onze basis

Kern

Leven en Liefde, gegeven door de
Levende, Liefdevolle Christus, via een
Levende, Liefhebbende leerling van Christus zal
Leven en Liefde communiceren

Geloof en belijden

Jezus is Heer

Christus is ons centrum

Visie

Wij willen een inspirerende christelijke gemeenschap zijn die door de Here Jezus gebruikt wordt om mensen tot zich te trekken.

Missie

Wij willen de visie en de opdracht van de HEER verwezenlijken door volgelingen van de HEER te zijn de gemeenschap te dienen in het bijzonder door evangelieverkondiging.

Aard

Wij zijn een interkerkelijke gemeente.
In de omgeving waar wij geplaatst zijn dragen wij ons steentje bij aan het welzijn in de omgeving.

Diensten

Onze diensten beginnen op zondagochtend om 10.30 uur (Zie ook onze agenda).
Inloop vanaf 10 uur.
Gevolgd door sociaal samenzijn to ca 13:00 uur.
Adres: Robijnhorst 197 2592 TS Den Haag (Mariahoeve)
Openbaar vervoer:
Tram 6: de kerk ligt achter het winkelcentrum
Bus 24: de kerk ligt achter de Diamanthorst College

Zelfstudie en tienden

Kort privacy statement

  1. Wij delen geen persoonsinformatie buiten de gemeente
  2. Vertrouwelijk informatie binnen het leadership en pastoraal team valt onder de pastorale geheimhouding
  3. In onze diensten worden beeld en geluidsopnamen gemaakt die binnen de gemeente en op de website gedeeld kunnen worden
  4. De basis software voor de deze site gebruikt cookies, die kunnen we niet uit zetten. Immanuelgemeente Den Haag doet er verder niets mee