Welkom in Immanuel gemeente Den Haag!

Gemeente Immanuel Den Haag

Coaching in Christ in a family of friends

Jaarthema 2020
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp

Marcus 9:24

Sundar Singh haatte net als Paulus Jezus Christus.

Net als Paulus leerde hij in een visioen de Here Jezus kennen.

Vervolgens wijdde hij zijn hele leven aan de verkondiging van het evangelie in India.

Net zoals Paulus de brug sloeg tussen het evangelie de Joodse traditie en de Romeins Griekse beschaving zo sloeg Sundar Singh de brug tussen het evangelie, de westerse tradities en de Indiase cultuur.

Hij verdween spoorloos in 1929. Van een reis in de Himalaya kwam hij niet meer terug.

Sundar groeide op in de Sikh religie. (Sikhisme is een stroming binnen het Hindoeïsme dat ongeveer 1500 na Chr. werd opgericht. Deze stroming leert geloof in één God en verwerpt het kastenstelsel) Vóór zijn bekering kwam hij reeds in contact met het christendom. Hij ging naar een lagere school van de Amerikaanse Presbyteriaanse zending  waar ze het nieuwe Testament dagelijks lazen als een "leerboek” .Sundar  weigerde om  de Bijbel te lezen tijdens de lessen. “ Tot op zekere hoogte trof de leer van het evangelie en de liefde van God mij, maar ik vond het een valse religie." Op een ander moment stelt Sundar, "zelfs toen voelde ik een goddelijke aantrekkelijkheid en de wonderbare kracht van de Bijbel."

 

Vooral zijn moeder was een diepgelovige gevoelig hindu. Toen hij 14 jaar oud was stierf zijn moeder en belandde hij in een diepe geloofscrisis. In zijn desperate woede naam hij een bijbel en scheurde er blad na blad uit die hij te midden van familie en vrienden verbrandde.

 

In zijn eigen woorden: "Hoewel ik geloofde dat ik een zeer goede daad gedaan had  met het verbranden van de Bijbel, voelde ik me ongelukkig," Hij zakte nog verder weg in zijn ellende. Na 3 dagen zat hij er zo ver doorheen dat hij besloot zich voor de vroege ochtend trein te werpen die vlak bij hun huis langs reed. In uiterste nood bad hij  7 uur. "O God, als er een God is, openbaart U zich dan aan mij”  De tijd verstreek

 

Plotseling verscheen er een licht in de kamer. En Sunda Sing hoorde een stem die zei: “Hoe lang wil je mij nog ontkennen. Ik stierf voor jou. Ik heb mijn leven voor jou gegeven  Hij zag de doorboorde handen van de spreker.

 

Jezus was het laatste wat Sundar verwachtte. Jezus was immers die vreemde God van de christelijke leraren op school. Hij verbaasde zich over het visioen dat hij gekregen had, maar hij was er ook in zijn hart van overtuigd dat hij in Jezus de ware verlossing gevonden had en dat Jezus leeft. Sundar viel op zijn knieën en ervoer een overweldigende rust en vrede die hij nog nooit eerder ervaren had. Het visieon verdween, maar de vrede en vreugde bleven in hem.

 

Deze ontmoeting met Jezus was het begin van een nieuw leven. Sundar was een overtuigd aanhanger van de Sikh religie. In het verleden hadden de Sikhs geleden onder zware vervolgingen., daardoor zijn ze bijzonder loyaal aan hun religie en bekering tot het christendom werd gezien als een hoge vorm van verraad , Sundar kreeg te maken met veel laster en pesterijen, om hem te dwingen weer tot het Sikhisme terug te keren. Ook pogingen tot omkoping en vleiende geschenken konden hem niet op zijn bekering doen terug komen. Tenslotte werd hij uit de familie verbannen. Hij schoor zijn lange haar af en liet zich op zijn 15e verjaardag dopen in de Engelse kerk te Simla.

 

Hij studeerde aan de plaatselijke bijbelschool en kreeg aanbiedingen om als predikant te gaan werken in de traditionele kerken in India. Maar hij kon zich niet inpassen in hun tradities. Hij kwam tot de conclusie dat deze tradities belemmerend werkten op verspreiding van het evangelie onder de Indiërs. Hij besloot om zich in zijn uiterlijk als een sadhoe (een wijze hindu-priester) te gedragen en te kleden en zo zijn leven aan de Here Jezus te wijden. Hij was er van overtuigd dat dit de beste methode was om het evangelie te verspreiden onder zijn landgenoten. Hij droeg het gele gewaad van een sadhu en leefde uitsluitend nog van giften en had geen bezittingen, alleen een Nieuw Testament droeg hij met zich mee. Zo begon hij een leven waarin hij  in alle eenvoud de boodschap van de liefde uit het evangelie verkondigde.

 

“ Ik ben het niet waard on in de voetsporen van mijn Heer te treden, maar net als Hij wil ik geen huis, en geen bezit. Net als Hij ga ik op pad en begeef ik mij tussen de gewone en  arme mensen. Eet ik met bij hen die mij onderdak verlenen en deel ik de Liefde van God met allen.”

 

Sundar reisde veel in  India en Ceylon. Tussen 1918-1919 bezocht hij Maleisië, Japan en China. Tussen 1920-1922  werd hij uitgenodigd om naar West-Europa, Australië en Israël. Te komen Hij bezocht  onder meer de steden; Jeruzalem, Lima, Berlijn en Amsterdam. Ondanks zijn groeiende bekendheid, bleef Sundar  bescheiden  en wilde hij slechts het voorbeeld van Jezus en het  kwaad vergelden met vriendelijkheid. Deze houding had tot gevolg dat zijn tegenstanders zich begonnen  te schamen voor zichzelf, en zelfs zijn vader bekeerde zich later tot het christen en steunde Sundar in zijn bediening.

 

Hij stelde zich onafhankelijk van de officiële kerken op. Na de theologische opleiding bedankte hij voor een standplaats als voorganger,. Hij hechtte weinig belang aan de officiële erediensten  want hij ontdekte dat hij beter in eenzaamheid zijn bediening kon doen dan binnen een gemeente. Hij raakte erg gefrustreerd door het westerse christendom dat hij als  kil en koud  ervoer en volgens hem de erfenis van de Liefde en passie uit de bijbel verkwanseld had. En stelde regelmatig de afgoderij aan het “IK” aan de kaak.  “Het is waar dat mensen in India vaak afgoden aanbidden, maar in het westen aanbid men zichzelf aan. De Indiër die afgoden dient zoekt de naar de waarheid, maar in het westen zoeken ze slechts genot. De westerlingen weten hoe ze met elektriciteit moeten omgaan en vliegmachines in de lucht moeten houden, maar de Wijzen die Jezus zochten kwamen uit het Oosten. Zijn boodschap was  gericht tegen de moderne verwaterde interpretatie van Jezus. Zijn afnemende gezondheid dwong hen tot lange rustpauzen. Toch ondernam hij nog regelmatig reizen in India en naar Tibet. In 1929 trok hij nog een keer naar Tibet. Van die reis kwam hij niet meer terug.  Niemand weet hoe hij aan zijn einde kwam.

Links

Er zijn 8 boeken bekend die door Sundar Singh zijn geschreven. Er wordt een(1) lied aan hem toegeschreven  en  er zijn veel studies aan hem gewijd.


De 8 boeken van Sundar Singh

 1. At the Master's Feet , London: Fleming H.Revell , 1922 , Pdf bestand
 2. With and Without Christ  ,London: Cassell; New York: Harper &Brothers, 1929, Diverse formaten
 3. The Real Life , Madras postuum uitgegeven;  CLS , 1965.
 4. The Real Pearl ,Madras postuum uitgegeven;  CLS, 1966.
 5. Reality and Religion: Meditations on God, Man and Nature ,London: Macmillan, ,1924,Diverse formaten
 6. The Search after Reality: Thoughts on Hinduism,Buddhism, Muhammadanism and Christianity , London:Macmillan, 1925.
 7. Meditations on Various Aspects of the Spiritual Life , London: Macmillan,1926,Voicebook
 8. Visions of the Spiritual World ,London: Macmillan,,1926, You tube

Liederen

Er is een(1)  lied overgeleverd ( I have decided to follow Jesus ) dat door Sadhu Sundar Singh zou zijn geschreven en dat in heel veel variaties gevonden kan worden op You tube.

Enkele voorbeelden:

 1. Met bladmuziek, midi en tekst
 2. John Kirkland
 3. OMG
 4. Uitgevoerd met achtergrond vertelling door Andrews reformed Church
 5. Een speciaal arrangement,  en nog een arrangement

Overdenking op You  Tube door Father Bishoy Andrawes van St Marks Coptic Orthodox Church of Washington DC op 31 mei 2006: Deel 1 , Deel 2.

Boeken

De meeste boeken over Sadhu SundarSingh zijn behiren tot he publiek domein. Wij verwijzen daarom alleen naar sites waar boeken kosteloos kunnen worden verkregen. Er is veel meer en deze lijst breidt zich dan ook gestaag uit.

 1. Wisdom of the Sadhu, Kim Comer,Bruderhof Foundation
 2. Sadhu Sundar SIngh - Called of God, MRS.Arthur Parker, Fleming H Revel Company London
 3. Essential Writings, Charles E Moore, BruderhofFoundation
 4. Was Sundar Singh a fraud committed by the Christian Missions?

Overige publicaties

 1. Sadhu Sundar Singh - Revisited, Michael Biehl, biblicalstudies.org.uk
 2. Kritisch artikel over Sadhu Sundar Singhwww.discerningtheworld.com
 3. Disseratie die Sadhu Sundar Singh relateert aan de Desert Fathers, Clayton Aaron Parks,South African Theological Seminary
 4. Links met biografieën
 5. Sadhu Sundar Singh, a brief biography
 6. Sundar Singh's Vision of Christ
 7. Sadhu Sundar Singh
 8. Sundar Singh a Biography (PDF download)
 9. Uitvoerige studie over Sundar Singh (Duits talig)
 10. Wiki Nederlands / Engels / The full WIKI
 11. Op Godtube
 12. The Gospel of Sadhu Sundar Singh
 13. Contextualized Christianity - the Life of Sadhu Sundar Singh.

Als je op de site http://biblicalstudies.org.uk/ de zoekterm Sundar Singh  invult krijg je niet alleen een overzicht van directe commentaren op Sundar Singh. De site toont ook tal van publicaties die een breder beeld schetsen van Sundar Singh en andere zendings pioniers in India in de 20ste eeuw.

Disclaimer:

 1. De lijst met links kan niet uitputtend zijn.
 2. Delinks zijn bedoeld voor een brede oriëntatie. Zij nodigen uit tot verdere zelfstudie
 3. De links geven niet altijd de mening weer die binnen Immanuel gemeente Den Haag wordt nagestreefd. Ook die meningen worden weergegeven omdat wij niet indoctrineren voor een specifieke overtuiging. Het is de Heer door de Heilige Geest die in Liefde de juiste richting wijst. Hij arangeert voor elk van ons een persoonlijke reis naar Zijn (en onze) heerlijkheid.