Welkom in Immanuel gemeente Den Haag!

Gemeente Immanuel Den Haag

Coaching in Christ in a family of friends

Jaarthema 2020
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp

Marcus 9:24

 

 

Voordat je een nieuw account aanmaakt:

Geef in het contactformulier kort aan waarom je een account wilt bij Immanuel gemeente in Den Haag.

Wij gebruiken die motivatie bij de activatie van je account. Zonder motivatie maken wij geen account aan. 

Jouw motivatie wordt als je dat wilt alleen gedeeld met het pastoraal team.

Wij bewaren het contactformulier ongeveer een maand. Daarna wordt het verwijderd.

=================================

Het wachtwoord is minimaal 5 tekens lang

bevat minimaal 1 hoofdletter 

bevat minimaal 1 cijfer

 

 

Neem contact op
Gebruik dit formulier voor uw vragen of uw motivatie bij aanmaken van een account,

 

 

Onze basis

KERN

Leven en Liefde, gegeven door de
Levende, Liefdevolle Christus, via een
Levende, Liefhebbende leerling van Christus zal
Leven en Liefde communiceren

Geloof en belijden

Jezus is Heer

Christus is ons centrum

Visie

Wij willen een inspirerende christelijke gemeenschap zijn die door de Here Jezus gebruikt wordt om mensen tot zich te trekken .

Missie

Wij willen de visie verwezenlijken door volgelingen van de Heer te zijn de gemeenschap te dienen in het bijzonder door evangelieverkondiging.

Aard

Wij zijn een interkerkelijke gemeente.
In de omgeving waar wij geplaatst zijn dragen wij ons steentje bij aan het welzijn in de omgeving.