Welkom in Immanuel gemeente Den Haag!

Gemeente Immanuel Den Haag

Coaching in Christ in a family of freinds

Jaarthema 2020
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp

Marcus 9:24

Dagtekst

EBG
 • Dagtekst Nederlands

  Vrijdag, 17 Januari 2020

  Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en zeiden tegen hem: Zo zegt de HEERE: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij dienen kunnen.

  Ex. 10:3 (HSV)

  Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.

  Mat. 10:16

 

 

Voordat je een nieuw account aanmaakt:

Geef in het contactformulier kort aan waarom je een account wilt bij Immanuel gemeente in Den Haag.

Wij gebruiken die motivatie bij de activatie van je account. Zonder motivatie maken wij geen account aan. 

Jouw motivatie wordt als je dat wilt alleen gedeeld met het pastoraal team.

Wij bewaren het contactformulier ongeveer een maand. Daarna wordt het verwijderd.

=================================

Het wachtwoord is minimaal 5 tekens lang

bevat minimaal 1 hoofdletter 

bevat minimaal 1 cijfer

 

 

Neem contact op
Gebruik dit formulier voor uw vragen of uw motivatie bij aanmaken van een account,