Welkom in Immanuel gemeente Den Haag!

Gemeente Immanuel Den Haag

Coaching in Christ in a family of friends

Jaarthema 2020
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp

Marcus 9:24

Verantwoording 2019

Description

Bevat de op 26 juli geaccordeerde jaarrekening en de dagafschriften van de Rabobank die het saldo op 31 december vermelden

Author
Super User
Creation Date
2020-07-30 10:24:19
Modified
2022-06-20 13:36:28
File size
5MB
Download

Powered by Firedrive