Welkom in Immanuel gemeente Den Haag!

Gemeente Immanuel Den Haag

Coaching in Christ in a family of freinds

Jaarthema 2020
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp

Marcus 9:24

Dagtekst

EBG
 • Dagtekst Nederlands

  Vrijdag, 17 Januari 2020

  Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en zeiden tegen hem: Zo zegt de HEERE: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij dienen kunnen.

  Ex. 10:3 (HSV)

  Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.

  Mat. 10:16